Månadsarkiv: september 2013

AB SitUp stärker konkurrensmusklerna (uppgift 8:2)

Den 2 okt håller jag min första VFU undervisning. Undervisningen gäller kalkylering, beräkning av tillverkningskostnad, självkostnad etc för årskurs 3. Första konkreta uppgiften, AB SitUp stärker konkurrensmusklerna (uppgift 8:2), enligt nedan:

AB SitUp tillverkar två typer av muskelstärkare, som trots sitt ganska enkla utförande ändå nått en viss framgång på marknaden. De heter Lui och Elle  namnen markerar vilken målgrupp respektive produkt vänder sig till. För nästa år räknar man med att tillverka 10000 st Lui och 20000 Elle. Det ger upphov till följande direkta kostnader.

Läs mer

Annonser

Första dagen på VFU praktik

Klart jag känner mig lite nervös. Första dagen på VFU praktiken väntar kl 13 idag (inom kursen ”Kompletterande Pedagogisk Utbildning” (KPU).
Första dagen blir det det säkert en del formalia, en del papper och broschyrer som min handledare Romeo på Thoren Business School i Malmö ska få.  Vi har fått en mapp med följande innehåll:
1. Intyg om verksamhetsförlagd utbildning (vfu) under introduktionsveckan.
2. Samtal om vfu mellan student, handledare och VFU-lärare.
3. Handbok för vfu, (på mah_se)
4. På väg mot läraryrket.
5. Omdöme om VFU, 3 sidor (1 , 2, och 3) och
6. VFU utlägg/schema.

Läs mer