Månadsarkiv: oktober 2013

Extra undervisning inom UF

Extra undervisning inom Ung företagsamhet (UF, mer om UF) för åk 2, Entreprenörskap och företagande, BP12B (Natacha Daghouzs klass). Min UF profil

Alla uppgifter/förutsättningar ska enligt Natacha finnas uppladdade på Progress:  Kursplanering (1 sida), Presentation av UF upplägg (13 sidor),  Checklista, När ni säljer tjänster (vill ha lön), Tullverkets information vid import av varor (2 sidor) samt Lagar och reglerjuridik (16 bilder). Läs mer

Annonser

Avstämning med VFU-läraren

Idag hade jag träff med min VFU-lärare Maria på högskolan i Malmö. Vi tittade på vad min handledare på TB School skrivit och vi pratade om mina erfarenhet från 4 veckors praktik. Har förmånen att möta två ekonomilärare med lite olika lärstil under min praktik. I denna blogg kan man se den undervisning som jag hållit, samt tanker kring flippat och formativ bedömning.

Jag nämnde att jag använt mig av mini white-board. Maria nämnde då en metod att eleverna via mobilen kan svara på frågor med hjälp av appen Mentometer eller Socrative. Har testat Socrative funkade bra! (lärare loggar in här: http://t.socrative.com elever här: http://m.socrative.com , väljer rum 6069876): Läs mer

Direkt återkoppling via mini-whiteboards

Ett billigt och snabbt analogt sätt att jobba med återkoppling från alla elever till lärare, och även mellan elever, är med hjälp av mini-whiteboards. I en del klasser är det vanligt förekommande där var att att jobba med helklassåterkoppling där läraren ställer en fråga och eleverna ger ett kortare svar/väljer alternativ och visar på sina mini-whiteboards: Läs mer

Investeringskalkylering – internränta

Internräntemetoden är egentligen samma sak om nuvärdesmetoden. Vi söker den kalkylränta när summa nuvärde, kapitalvärde, investeringsmarginalen = 0 (dvs den ränta som gör att investeringen går precis ihop). Det är internräntan. Låt mig visa metoden genom att räkna ett tal, 23:9a, 23:9b. Excelarket finns här. Läs mer

Social, ideell, marknadsföring

Ideell marknadsföring används för att sprida information om ideella projekt som till exempel när broar ska byggas mellan olika grupperingar så använde vi oss av information från www.voluntarius.com.

Det är sex frågor som man bör ha klart för sig i de flesta projekt. Befinner vi oss inom företagsvärlden och pratar om när en affärsidé (Normann) eller när en marknadsplan ska tas fram, oavsett om det gäller ett kommersiellt eller ideellt projekt så kan man också utgå från dessa frågor: Vad, Vem, Varför, Hur, Var och När. Frågan vad som normalt fokuserar på en produkt (vara eller tjänst) är i stället vid ideella projekt vilka värderingar som vi vill ändra. Frågan varför ska i kommersiella sammanhang beskriva vilka behov som vi vill tillfredsställa. Här vill vi med varför förklara varför värderingar ska ändras, vilka är vårt bakomliggande syfte och mål? Frågan hur kan delas upp i hur ska vi organisera oss, och hur ska företaget hävda sig mot, eller (i vårt fall) ta hjälp av, andra (ideella) organisationer som gör samma (eller nästan samma) sak? I vårt projekt, bygga broar, ska kontakt tas med en ideell organisation som kan hjälpa oss att få projektet långvarigt (så det varar i 30-40 år, eller längre). Frågan när något ska ske, kan anses ingå i frågan hur ska projektet genomföras.

Nedan har dessa frågor integrerats med Kotlers marknadsföringsmix, det vill säga Kotlers fyra eller sju P. Som ni ser ”faller” det annars så viktiga priset bort eftersom vi här arbetar med ett ideellt projekt: Läs mer

Investeringskalkylering – Nuvärde

Investeringskalkylering – Nuvärdesmetoden

Torsdagen den 17 oktober började jag gå igenom Investeringskalkylering med fokus på Nuvärdesmetoden för ekonomer i åk 3.  Till vår hjälp har vi boken: Albertsson, Lindstrand och Lundqvist (2000) Finansiering och kalkylering, kap 23 (s 142-145).

Nedan visas ett exempel på investering som finns i boken på sid 134, 136, 138 och 143. Ett företag investerar 8 Mkr år 0 och har ett betalningsöverskott på 2 Mkr under 7 år, och en kalkylränta på 12 %. Läs mer

Investeringskalkylering med fokus på Pay-off-metoden

Torsdagen den 10 oktober började jag gå igenom Investeringskalkylering med fokus på Pay-off-metoden för ekonomer i åk 2.  Fortsatte med detta onsdagen den 16 oktober. Till vår hjälp har vi boken: Albertsson, Lindstrand och Lundqvist (2000) Finansiering och kalkylering, kap 19, 20 och 21 (s 125-138). Under den första lektionen den 10 oktober introducerades investeringskalkylering. Under denna (korta) genomgång blev det dock klart att det kan vara lämpligt att gå igenom begreppet inflation innan man går igenom investeringskalkylering. Läs mer