Direkt återkoppling via mini-whiteboards

Ett billigt och snabbt analogt sätt att jobba med återkoppling från alla elever till lärare, och även mellan elever, är med hjälp av mini-whiteboards. I en del klasser är det vanligt förekommande där var att att jobba med helklassåterkoppling där läraren ställer en fråga och eleverna ger ett kortare svar/väljer alternativ och visar på sina mini-whiteboards:

Direkt återkoppling

Ser inte riktigt ut på detta sätt under mina lektioner…

Metoden har justerats på så sätt eftersom eleverna sitter i grupper så har de fått en whiteboard per grupp. Samtidigt har detta inneburit att vi har fått till en grupprocess vid respektive bord där man inom och mellan gruppen/grupperna har hjälpt varandra.

Jag såg metoden först i The Classroom Experiment, där rektorn Dylan Wiliam:

sets up an experimental school classroom. For one term, he takes over a Year 8 class at a secondary comprehensive to test simple ideas that he believes could improve the quality of our children’s education:

Dylan Wiliam brukar hylla dessa och säger att ”The greatest modern invention for learning might well be the personal whiteboard”.

Skolverket (2009) har i en omfattande kunskapsöversikt kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer:

Hattie (2008) framhåller i likhet med Nordenbo m.fl (2008) t.ex. lärarens arbete med formativ bedömning och metakognitiva strategier, men även lärares tydlighet och kvalificerade återkoppling till eleverna som väsentliga och effektiva påverkansfaktorer för elevers prestationer. Den kvalificerade återkopplingen handlar, enligt Hattie (2008), inte i första hand om något som lärare ger elever, utan om att lärare söker eller är öppna för återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår, var de gör fel, missförstår, inte är engagerade i etc. En sådan feedback till lärare gör lärandet synligt och möjliggör i sin tur en god feedback till eleverna som innebär en process där återkoppling och undervisning vävs samman. (s 250)

Skolverket (2013, 43) beskriver i Forskning för klassrummet – vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken:

Den engelska forskaren Dylan William brukar beskriva fem nyckelstrategier inom formativ bedömning, nämligen följande:
• Klargöra, förstå och dela lärandemålen
• Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, uppgifter och aktiviteter som ger stöd för lärande
• Ge återkoppling som leder lärandet framåt
• Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra genom kollaborativt lärande, kamratbedömningar
• Aktivera elever till att bli ägare av sitt eget lärande, genom att arbeta med metakognition och självbedömning.

På sid 50:

Många studier vittnar om att formativ bedömning har betydande positiva effekter på elevers lärande. För en metod inom området formativ bedömning som exempelvis återkoppling visar Hattie en effektstorlek på 0,79. Effektstorlek är ett statistiskt mått och en effekt på 0,79 innebär att en elevgrupp som omfattas av formativ bedömning i genomsnitt lär sig nästan dubbelt så mycket som en som inte får sådan undervisning. En effekt på 0,79 är alltså mycket stor och innebär att de elever som arbetat med formativ bedömning har lärt sig motsvarande ett års inlärning mer än en grupp som inte arbetat med det.

Annons

1 tanke på “Direkt återkoppling via mini-whiteboards

  1. Pingback: Pedagogiskt ledarskap | Syn på lärande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s