Månadsarkiv: november 2013

UF företag

Det finns företag och leverantörer som inte känner till UF som koncept och dessa kan därför ställa sig tveksamma till att ingå avtal med UF-företag. De vet inte att ett UF-företag är att betrakta som ett enkelt bolag och vill ha organisationsnummer, F-skatt etc.

Om/när Ni kontaktar leverantörer för att få prisuppgifter/offertet och det skulle visa sig att de ställer sig tveksamma till att göra affärer med Ert UF-företag så kan Ni hänvisa till Marie Höglund Malm 010-578 43 76 på Skatteverket. Hon kan försäkra företagen om att det är okey att ingå avtal med UF-företag.

Mer information från Skatteverket om vad som gäller UF företag som är tjänsteföretag (mer kortfattad information).

Annonser

Marknadsundersökning

Nedan något om marknadsundersökning som är en del i Ungt Företagande (presentation av mina lektioner).

Innan man gör en marknadsundersökning bör man noga fundera på 1) varför man ska göra en marknadsundersökning,  vilket är det problem som vi vill utreda; söker ni fakta?, söker ni förklaringar?, eller vill ni förutsäga något? I vårt fall kanske ni vill undersöka om andra kan se det behov som ni kan se. Ni vill kanske undersöka om er produkt (vara eller tjänst) verkligen fyller något behov på marknaden. 2) Därefter bör ni fundera på vem och hur många ni ska fråga. 3) Därefter hur undersökningen ska gå till, enkät eller personliga intervjuer? Hur ska frågorna formuleras. Hur ska frågorna testas? Hur ska svaret presenteras (rapport, OH bilder, diagram, demonstration, kollage eller paneldebatt). (Som ni ser så liknar frågorna, varför, vem och hur de frågor som ska besvaras i en affärsidé.  I en affärsidé ingår även vad (produkten, var (plats) och prisfilosofi). Läs mer