Kursupplägg: Digitala medier och lärande

Nätkursen Digitala medier och lärande (15 hp, halvfart; kursblogg) är uppbyggd kring 6 uppgifter, enligt nedan, som alla examineras. De skriftliga analyser och diskussioner du (jag skriver nedan i du form, här skriver jag mer personligt om uppgifterna i en självvärdering). ska lämna in ska relatera till relevant kurslitteratur. Du ska också delta i diskussioner kring flera av uppgifterna efter inlämningsdagarna. Mer detaljerade instruktioner kommer att finnas tillgängliga för varje uppgift.

Uppgift 1 – Mediedagbok
Under en tiodagarsperiod för du noggrann dagbok över vilka medier du använder och kommer i kontakt med.  Skriv en text som sätter dagboken i ett historiskt perspektiv och vad det kan ha för betydelse för lärande. Inlämning senast 19/2.

Uppgift 2 – Ungas medievanor
Du ska genomföra en mindre undersökning över ungas medievanor. Redovisa undersökningen i en analyserande text och bilder. Inlämning senast 5/3. Seminarium i grupp via videokonferens i veckan efter.

Uppgift 3 – Bildstafett
Under terminen håller vi igång en bildstafett om kommunikation med egna bilder på Instagram. Du publicerar ditt första bidrag senast 2/3. Stafetterna avslutas 2/4. Du skriver en analys av erfarenheterna som lämnas in senast  13/4, följt av responsgivning fram till 22/4.

Uppgift 4 – Videoproduktion
Producera en video som är 3-5 minuter lång. Den ska gestalta en lärsituation, formell eller informell.  Inlämning senast 4/5. Analys av ett urval filmer via videokonferens.

Uppgift 5 – Projektarbete
Detta moment – med dess analyserande text – motsvarar ungefär halva kursen. Du ska presentera ett undervisningsmoment där olika medieformer är centrala i genomförandet. Det kan innehålla medieproduktioner du själv skapar som läromedel eller helst att elever/studerande själva använder sig av olika uttrycksformer i sitt lärande. Utgå från dina egna ämnesområde. Har du egna elever kan ett faktiskt genomförande med dem ingå i projektarbetet. Påbörja projektet i god tid eftersom det motsvarar ungefär halva kursen.  Inlämnas senast 5/6. Mitt projektarbete har varit att genomföra och dokumentera skolbesök/workshop tillsammans med Svalorna i Lund, vilket visas i projektbloggen: http://ekologiskfot.wordpress.com/.

Uppgift 6 – Processdagbok
Du ska under kursens gång föra dagbok över ditt arbete och funderingar. Du gör det i en blogg. Den ska vara publik, med möjligheter att kommentera.  Skapa bloggen senast 14/2. Du ska också skriva en självvärdering över ditt lärande underkursen med deadline 8/6

 

Frivilliga fysiska träffar i Malmö:
Vid träffarna på plats vid Malmö högskola är du välkommen att närvara. Har du inte möjlighet att göra det så direktsänds de på webben. Du kan följa den eller se filmen i efterhand på http://bit.ly/dmlkurs eller på kursplatsen i It´s learning. Träffarna äger rum i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

28/1  kl 18.15-21, sal D477. Introduktion, genomgång av kursinnehåll, arbetsformer, uppgifter, litteratur, genomgång av It´s learning erbjuds liksom en kort föreläsning om medier/media, Kursansvariga: Björn Lundgren och Björn Wangen.

11/2 kl 18.15-20.00, sal D477. Hur går lärandet till? Grundläggande teoretiska modeller (prezi, kortlänk). Björn Lundgren och Björn Wangen

25/2 kl 18.15-20.00, sal D477. Didaktisk design. Marie Leijon (reflektioner efter föreläsning)

17-18/3 kl 19.00-20. Videokonferens, Adobe Connect, seminarium uppgift 2.

12-13/5 kl 19.00-20 Videokonferens, Skype, seminarium uppgift 4 -en lärsituation.

 

Betyg på kursen:
För betyget Godkänd på kursen krävs att samtliga uppgifter genomförs på ett godkänt sätt. I ett par fall innefattar det även responsgivning på kurskamraters arbeten och deltagande i videokonferens.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att Uppgift 5, projektarbetet, bedöms motsvara Väl godkänt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel hela kursen

Ekström, Mats (2008) Mediernas språk. Stockholm: Liber. (180 s.)

Fagerström, Linda & Nilsson, Maria (2008) Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerups. (171s.)

Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010) Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. Nordstedts (173 s)

Annonser

One thought on “Kursupplägg: Digitala medier och lärande

  1. Ping: Hur går det med jobb? | Tankar i tiden från Lund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s