Månadsarkiv: juni 2014

Bedömning av projektarbetet

Nedan återges den bedömning jag fick den 23 juni 2014 av projektarbetet inom kursen Digitala medier och lärande Läs mer

Annonser

Självvärdering

Här följer en självvärdering över mitt lärande under kursen Digitala medier och lärande (kursupplägg) som gått under våren 2014. Det har varit stimulerande att lämna skriftliga analyser och att delta  i diskussioner kring de material som lämnats och att relatera till relevant kurslitteratur. Nedan följer personliga kommentarer efter varje kursmoment: Läs mer