Självvärdering

Här följer en självvärdering över mitt lärande under kursen Digitala medier och lärande (kursupplägg) som gått under våren 2014. Det har varit stimulerande att lämna skriftliga analyser och att delta  i diskussioner kring de material som lämnats och att relatera till relevant kurslitteratur. Nedan följer personliga kommentarer efter varje kursmoment:

Självvärdering av uppgifter inom kursen

Uppgift 1 – Mediedagbok
Under en tiodagarsperiod har jag fört noggrann dagbok över vilka medier jag  använder och kommer i kontakt med.  Det var intressant att skriva en text som sätter dagens medieanvändning i ett historiskt perspektiv. Redan här fick vi börja analysera medier betydelse för lärande.

Uppgift 2 – Ungas medievanor
Jag gjorde en mindre undersökning över ungas medievanor. Uppgiften var att redovisa undersökningen i en analyserande text och bilder. Jag vände mig här till mina egna barns utveckling. Jag fick göra om eftersom första redovisningen blev för spretig. Bra att tvingas att bli mer precis och koncis!  Efter inlämning den 5/3 hade vi seminarium i grupp via videokonferens. Jag tycker det var lite svårt att få fram en gruppkänsla i videokonferensen där utvecklande kommentarer kunde spridas i förtroende. Kanske berodde detta på att jag bytte grupp och därmed blev lite grupplös.

Uppgift 3 – Bildstafett
Under början av terminen höll vi igång en bildstafett om kommunikation med egna bilder. Jag  publicerade mitt första bidrag innan den 2/3. Min tredje och sista bild skickades in innan avslutningen den 2/4. Jag skrev en analys av erfarenheterna som lämnas in innan 3/4, och jag deltog i responsgivning fram till 22/4. Måste erkänna att jag tyckte uppgiften var lite ”knölig”, men det är ju när uppgifter är svåra man lär sig!

Uppgift 4 – Videoproduktion
Jag producerade en video som blev 5 minuter lång (skulle vara 3-5 minuter lång). Den gestaltade en formell lärsituation, en workshop, i ett klassrum. Inlämningen skedde innan den 4/5 därefter var jag med i en grupp som analyserade ett urval filmer via videokonferens. Jag funderar fortfarande på hur feedback kan ges på ett givande sätt. Hur kan skriftlig och muntliga kommentarer samverka på ett multimodalt och bra sätt?

Uppgift 5 – Projektarbete
Jag har genomfört ett projektarbete – samt skrivit en analyserande text kring projektarbetet, ett moment som motsvarar ungefär halva kursen. Jag har presenterat flera liknande undervisningsmoment, skolbesök i form av workshops, där olika medieformer är centrala i genomförandet. Projektarbetet innehållen en projektblogg (medieproduktion) ekologiskfot.wordpress.com/workshop som jag själv skapat. Med hjälp av denna blogg, som riktar sig lärare och elever som är intresserad av ekologisk uthållig utveckling,  har jag redovisat hur elever fått ta del av olika uttrycksformer som video, Powerpoint och ARS-verktyget Voto.se i sitt lärande. Jag har utgått från mitt egna ämnesområde, samhällets relation till naturen (det så kallade ”miljöområdet”). Mina (Svalornas)  elever har varit aktiva och de har bland annat genomfört digitala övningar via ARS-vertyget Voto.se, vilket redovisats i uppgift fyra, samt mer i detalj i projektbloggen. Denna text skrevs innan torsdag den 5/6, i huvudsak den 3 juni. Mindre ändringar har skett därefter (det som förr kallades ”inlämning” sker nu successivt). Sammanfattningsvis: mitt projektarbete har varit att genomföra och dokumentera skolbesök/workshop tillsammans med Svalorna i Lund, vilket visas i projektbloggen: http://ekologiskfot.wordpress.com/. Ett mycket givande och intressant och ”miljöanpassat” projekt!

Uppgift 6 – Processdagbok
Jag har under kursens gång fört dagbok över mitt arbete och haft funderingar på denna blogg. Bloggen är publik, med möjligheter att kommentera.  Kanske kunde de lärande kommentarerna förekommit i ett större antal. Kanske måste jag vänja mig vid att många har inte tid att läsa och kommentera på bloggar. Bloggen startade 14/2. Och denna självvärdering över mitt lärande är det sista formella som skrivs inom kursen den 3 juni 2014 (formell deadline 8/6).

 

Självvärdering av frivilliga fysiska träffar i Malmö
Vid träffarna på plats vid Malmö högskola tror jag att jag har närvarat alla gånger. Trots att jag gillar digital kommunikation är fysiska träffar också nödvändiga om man vill få till en lärande gruppkultur. Det har varit bra att träffarna direktsänds via webben. Det hade varit kul om fler deltagit via nätet. Filmerna kan ses i efterhand på http://bit.ly/dmlkurs , bambuser eller på kursplatsen i It´s learning.  Det var intressant att den 28/1  kl 18.15-21 få träffa kursansvariga Björn Lundgren och Björn Wangen. Bra att komma igång med en introduktion, genomgång av kursinnehåll, arbetsformer, uppgifter, litteratur, och få veta mer om lärplattformen It´s learning (en plattform som dock kan utvecklas). Efter föreläsningen om medier/media skrev jag ner lite reflektioner om  medier/media. Den 11/2 kl 18.15-20.00 var det intressant att få veta mer om hur lärandet går till med hjälp av grundläggande teoretiska modeller (prezi,kortlänk). Den 25/2 kl 18.15-20.00, gick Marie Leijon genom Didaktisk design (reflektioner efter föreläsning). Den 17/3 kl 19.00-20 var jag med på en videokonferens via Adobe Connect, rörande uppgift 2. Fick lära mig utmaningarna med videokonfereser. Den 12/5 kl 19.00-20 skulle det skett en videokonferens via Skype, om uppgift 4 -en lärsituation, men konferensen skedde via Adobe Connect av tekniska skäl. Detta visade praktiskt att fungerar inte en tjänst så kan man ofta utföra samma sak via någon annan tjänst.

 

Till sist, det har varit intressant att läsa kursares självvärderingar, t ex har jag hittat Sandras självvärdering.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s