Kategoriarkiv: Inspiratör

Hur långt kan man nå med informativ video?

Hur långt kan man nå med informativ video? Eftersom jag är intresserad av att vi närmar oss en mer ekologiskt hållbar utveckling följer jag nu hur IPCC informerar om en förstärkt växthuseffekt.

I september 2013 sedan kom en ny rapport från arbetsgrupp ett (sammanfattning) som jobbar med vetenskapliga fakta kring klimatfrågan.  Nedan visas IPCCs nio minuter långa film som sammanfattar vetenskapliga klimatläget:

Läs mer

Annonser

Direkt återkoppling via mini-whiteboards

Ett billigt och snabbt analogt sätt att jobba med återkoppling från alla elever till lärare, och även mellan elever, är med hjälp av mini-whiteboards. I en del klasser är det vanligt förekommande där var att att jobba med helklassåterkoppling där läraren ställer en fråga och eleverna ger ett kortare svar/väljer alternativ och visar på sina mini-whiteboards: Läs mer

Social, ideell, marknadsföring

Ideell marknadsföring används för att sprida information om ideella projekt som till exempel när broar ska byggas mellan olika grupperingar så använde vi oss av information från www.voluntarius.com.

Det är sex frågor som man bör ha klart för sig i de flesta projekt. Befinner vi oss inom företagsvärlden och pratar om när en affärsidé (Normann) eller när en marknadsplan ska tas fram, oavsett om det gäller ett kommersiellt eller ideellt projekt så kan man också utgå från dessa frågor: Vad, Vem, Varför, Hur, Var och När. Frågan vad som normalt fokuserar på en produkt (vara eller tjänst) är i stället vid ideella projekt vilka värderingar som vi vill ändra. Frågan varför ska i kommersiella sammanhang beskriva vilka behov som vi vill tillfredsställa. Här vill vi med varför förklara varför värderingar ska ändras, vilka är vårt bakomliggande syfte och mål? Frågan hur kan delas upp i hur ska vi organisera oss, och hur ska företaget hävda sig mot, eller (i vårt fall) ta hjälp av, andra (ideella) organisationer som gör samma (eller nästan samma) sak? I vårt projekt, bygga broar, ska kontakt tas med en ideell organisation som kan hjälpa oss att få projektet långvarigt (så det varar i 30-40 år, eller längre). Frågan när något ska ske, kan anses ingå i frågan hur ska projektet genomföras.

Nedan har dessa frågor integrerats med Kotlers marknadsföringsmix, det vill säga Kotlers fyra eller sju P. Som ni ser ”faller” det annars så viktiga priset bort eftersom vi här arbetar med ett ideellt projekt: Läs mer