Kategoriarkiv: Projektarbete

Projektarbete – analyserande text

Förutsättningarna

Mitt projektarbete redovisas dels med den medieproduktion som ingår i arbetet dels med denna analyserande text. Som alternativ fick vi veta att redovisningen kunde vara i bloggform där medieproduktioner och analyserande text kan presenteras tillsammans. Denna analyserande text innehåller en kort beskrivning av arbetet. Texten nedan innehåller vidare en diskussion av arbetets pedagogiska idé i förhållande till litteraturen, bl a Selander och Kress (2010, Design för lärande). Eftersom jag genomfört utbildningsmoment finns en kort analys av utfallet med. Utfallet bygger på de utvärderingar som görs efter varje workshop.

Är lite osäker på vad som menas med ”medieproduktioner” i en lärande kontext som kursen ”Digitala medier och lärande”. Är det enbart enstaka videoproduktioner, eller är hela den blogg som riktar sig till elever (ekologiskfot.wordpress.com) en medieproduktion, eller räknas även reflektionsbloggen (denna blogg) som medieproduktion? Här kommer dock fokus vara på den analyserande texten som knyter praktiskt arbete till teorin.

Läs mer

Annonser

Projektarbete

Nedan beskrivs det praktiska projektarbetet som gjorts. En analyserande text där projektarbetet kopplas till teori finns här.

Bakgrund
Mitt projekt utgår från att jag medverkat i fem workshops ute i skolor (åk 6-9, och gymnasium) tillsammans med Svalorna (beskriva här: ekologiskfot.wordpress.com/category/skolbesok/). Varje workshop är mellan 60 och 150 minuter. Praktiskt har avsikten varit att vi ska vara två personer från Svalorna som håller i workshopen. Ofta har ordinarie lärare (passivt) varit med under workshopen (ibland har hen hjälp till med att ”hålla ordning”, ibland har läraren varit med lite i diskussionen). Min ambition är att ”flippad anda” ge elever (och lärare) möjlighet att läsa på om ämnet (ekologiska fotavtryck och miljörättvisa) och fundera på frågeställningar innan vi träffas genom bloggen: ekologiskfot.wordpress.com . Workshop och blogg fokuserar på att lyfta fram ”ekologiska fotavtryck” och miljörättvisa, dvs vilket avtryck olika människor/nationer gör på planeten. Under en workshop pratar vi om vilka produktiva ytor vi har totalt på jorden och att vilka ytor vi använder vi oss av. WWF har låtit många av oss förstå att vi använder mer än en planet! Globalt använder vi 1,5 planeter. Skulle alla leva som vi gör i Sverige skulle 3,3 planeter behövas (WWF). Läs mer

Workshop2 på Östratornskolan i Lund

Förberedde den 9 april en ny workshop för en årskurs sju på Östratornskolan i Lund den 10 april (hade en workshop den 8 april i en annan klass, intressant att ”samma” upplägg kan bli så olika, mer om detta nedan). Denna gång tillsammans med Frida som redan gjort en bra presentation . Jag la bara till lite bilder i presentationen.

Ett nytt moment denna dag var att vi arbetade med ARS verktyget Voto.se:

Voto quiz: ekologiska fotavtryck

Voto quiz: ekologiska fotavtryck

Läs mer

Workshop1 på Östratornskolan i Lund

Förbereder mig för för workshop imorgon på Östratornskolan i Lund.

Östratornskolan i Lund

Östratornskolan i Lund

Denna gång blev det kort förberedelsetid, knappt en halvdag, men jag är inte orolig, eftersom jag har starkt stöd från en förste informatör på Svalorna som är van vid att tala inför skolklasser.

Jag läser till min glädje att Östratornskolan är en ekologiskt anpassad skola! Man kan bland annat läsa på deras hemsida: Läs mer