Kategoriarkiv: Teorier

Produktions-receptionsmodellen

Försöker läsa på om produktions-receptionsmodellen eftersom denna modell ska användas vid analysen av den fjärde uppgiften, en lärsituation (mitt bidrag). Är det så ”enkelt” att sändaren/producenten tolkar sitt budskap på ett sätt, medan mottagaren eventuellt tolkar budskapet på något annat sätt. Riktigt så enkelt är det inte alltid. Den 12 maj 2014 fick jag lära mig att produktions-receptionsmodellen (som i detta sammanhang är en intern modell på Malmö högskola!?) ska tolkas med hjälp av begreppen denotation och konnotation. Där denotation är en beskrivning av något (här en film) med så lite tolkningar och värderingar som möjligt (skulle kanske även kunna uppfattas som bokstavlig eller ursprunglig betydelse). Därefter tolkas filmen, konnotation, dvs dess  kulturella och symboliska betydelse och tolkning sätts i fokus. Här får mottagarens personliga seende komma fram. Hur upplever mottagaren filmen? Mer om hur man analysera en kommunikation enligt en receptionsmodell nedan.

För att analysera kommunikation kan man även använda sig av Stuart Halls receptionsmodell om encoding och decoding. Denna receptionsmodell ser på kommunikation som en dynamisk process där både producent-(encoding) och mottagarperspektivet (decoding) behandlas ingående. Halls receptionsmodell har drag från både semiotik och diskursanaly (McQuail 2005:73).  (Berg & Ryde (2010, s 18) Felix – förstärkning av ett varumärke: En receptions-och innehållsanalys av reklamkampanjen ”Var dag) Läs mer

Annonser