Kategoriarkiv: Undervisning

Reflektioner efter att ha undervisat på komvux om ekologiska fotavtryck

De flesta reflektionerna efter att ha undervisat på gymnasium om ekologiska fotavtryck idag har jag i en annan blog: ekologiskfot.wordpress.com. Kopplat till denna kurs så kan sägas att vi kombinerade traditionell digitalt bildspel (powerpoint) med att visa tre korta filmer (numera kan man ju ”spränga in” filmerna i powerpointpresentationen). Hela upplägget när Svalorna berättar om ekologiska fotavtryck och miljörättvisa är workshop.

Jag är imponerad av anslaget som Svalorna har, när de helt frankt säger att det ska vara ett workshop, på så sätt säger Svalorna att alla ska vara med och diskutera. Idag gick det bra, det var fem elever och en engagerad NO-lärare. Läs mer

Annonser

Ekologiska fotavtryck

Den 10 februari 2014 gick jag Svalornas kurs för att bli informatör rörande ekologiska fotavtryck. Har samlat mina intryck och info om ekologiska fotavtryck här: http://ekologiskfot.wordpress.com/

Ska ut på mitt första pass på komvux i Arlöv på torsdag den 27 feb. Så småningom  tänker jag nog göra ett projektarbete av detta… Ni får gärna komma med input!

Direkt återkoppling via mini-whiteboards

Ett billigt och snabbt analogt sätt att jobba med återkoppling från alla elever till lärare, och även mellan elever, är med hjälp av mini-whiteboards. I en del klasser är det vanligt förekommande där var att att jobba med helklassåterkoppling där läraren ställer en fråga och eleverna ger ett kortare svar/väljer alternativ och visar på sina mini-whiteboards: Läs mer

Investeringskalkylering – internränta

Internräntemetoden är egentligen samma sak om nuvärdesmetoden. Vi söker den kalkylränta när summa nuvärde, kapitalvärde, investeringsmarginalen = 0 (dvs den ränta som gör att investeringen går precis ihop). Det är internräntan. Låt mig visa metoden genom att räkna ett tal, 23:9a, 23:9b. Excelarket finns här. Läs mer

Investeringskalkylering – Nuvärde

Investeringskalkylering – Nuvärdesmetoden

Torsdagen den 17 oktober började jag gå igenom Investeringskalkylering med fokus på Nuvärdesmetoden för ekonomer i åk 3.  Till vår hjälp har vi boken: Albertsson, Lindstrand och Lundqvist (2000) Finansiering och kalkylering, kap 23 (s 142-145).

Nedan visas ett exempel på investering som finns i boken på sid 134, 136, 138 och 143. Ett företag investerar 8 Mkr år 0 och har ett betalningsöverskott på 2 Mkr under 7 år, och en kalkylränta på 12 %. Läs mer

Investeringskalkylering med fokus på Pay-off-metoden

Torsdagen den 10 oktober började jag gå igenom Investeringskalkylering med fokus på Pay-off-metoden för ekonomer i åk 2.  Fortsatte med detta onsdagen den 16 oktober. Till vår hjälp har vi boken: Albertsson, Lindstrand och Lundqvist (2000) Finansiering och kalkylering, kap 19, 20 och 21 (s 125-138). Under den första lektionen den 10 oktober introducerades investeringskalkylering. Under denna (korta) genomgång blev det dock klart att det kan vara lämpligt att gå igenom begreppet inflation innan man går igenom investeringskalkylering. Läs mer