Kategoriarkiv: Uppgifter

En lärsituation- uppgift 4

Presenterar här en video på 5 minuter som visar utdrag ur en lärsituation, en workshop, på en skola i Lund. Hela workshopen är två timmar.  Innehållet i filmen  (modifierad film med frågor) kan delas in fem delar:

1. Föreläsning under ung en minut (med frågor från elever).
2. Film under en minut (filmen är i sin helhet två minuter).
3. Fotat tavlan rörande positiva och negativa aspekter med bananodlingar.
4. Redovisning efter att alla elever svarat på fem frågor med hjälp av ett ARS-verktyg, under ung en minut ( voto.se/ekologiskfot, allas svar på voto.se/poll/ekologiskfot).
5. Utvärdering under ung en minut.

Läs mer

Annonser

Bildstafetten – uppgift 3

Hela rapporten inom bildstafetten finns här. Jag har publicerat tre bilder inom bildstafetten på dess blogg: dml-vt14.blogspot.se. Första bilden handlar om lässtrategi, eller reciprok läsning. Sista bilden var ”fokusera, skapa och baka”:

Fokusera, skapa och baka

Fokusera, skapa och baka

Läs mer

Medieundersökning – uppgift 2

Här undersöks på nytt olika digitala mötesplatser där barn och unga rör sig (en längre medieundersökning). Nedan visas Youtube-klipp av Minecraft (andra möjligheter hade varit Facebook, Moviestar Planet etc.). Jag har filmat och intervjuat barn om deras vanor för att få en inblick i vad de själva gillar att göra på internet. Saker jag ville undersöka:

  • Finns det ställen där man lägger upp bilder? Bildbehandlar man dessa?
  • Vilken teknologi används? Mobilkamerabilder, webbkamera eller andra tekniker?
  • Hur är dessa platser eller miljöer formgivna?
  • Hur framställs/framställer sig barn och unga här?
  • Vad gör man här?
  • Vem och vad får synas här?
  • Hur skulle du som pedagog kunna använda dig av dessa ställen? Vad är den pedagogiska vinsten?
  • Finns det andra intressanta ställen ur en pedagogisk synvinkel? Leta efter dem. Läs mer