Kategoriarkiv: VFU Formalia

Första dagen på VFU praktik

Klart jag känner mig lite nervös. Första dagen på VFU praktiken väntar kl 13 idag (inom kursen ”Kompletterande Pedagogisk Utbildning” (KPU).
Första dagen blir det det säkert en del formalia, en del papper och broschyrer som min handledare Romeo på Thoren Business School i Malmö ska få.  Vi har fått en mapp med följande innehåll:
1. Intyg om verksamhetsförlagd utbildning (vfu) under introduktionsveckan.
2. Samtal om vfu mellan student, handledare och VFU-lärare.
3. Handbok för vfu, (på mah_se)
4. På väg mot läraryrket.
5. Omdöme om VFU, 3 sidor (1 , 2, och 3) och
6. VFU utlägg/schema.

Läs mer

Annonser