Två sätt att organisera vetande

I Boström, 2008, ”Kemilärares berättelser”, i Rostvall &Selander (red) Design för lärande beskrivs på sid 64-65 två sätt att organisera vetande: paradigmatiska och narrativa:

Två sätt att organisera vetande

Två sätt att organisera vetande

Jag tror båda sätten att organisera vetande, paradigmatiska och narrativa,  behövs och kan befrukta varandra.

 

Annonser

Projektarbete

Nedan beskrivs det praktiska projektarbetet som gjorts. En analyserande text där projektarbetet kopplas till teori finns här.

Bakgrund
Mitt projekt utgår från att jag medverkat i fem workshops ute i skolor (åk 6-9, och gymnasium) tillsammans med Svalorna (beskriva här: ekologiskfot.wordpress.com/category/skolbesok/). Varje workshop är mellan 60 och 150 minuter. Praktiskt har avsikten varit att vi ska vara två personer från Svalorna som håller i workshopen. Ofta har ordinarie lärare (passivt) varit med under workshopen (ibland har hen hjälp till med att ”hålla ordning”, ibland har läraren varit med lite i diskussionen). Min ambition är att ”flippad anda” ge elever (och lärare) möjlighet att läsa på om ämnet (ekologiska fotavtryck och miljörättvisa) och fundera på frågeställningar innan vi träffas genom bloggen: ekologiskfot.wordpress.com . Workshop och blogg fokuserar på att lyfta fram ”ekologiska fotavtryck” och miljörättvisa, dvs vilket avtryck olika människor/nationer gör på planeten. Under en workshop pratar vi om vilka produktiva ytor vi har totalt på jorden och att vilka ytor vi använder vi oss av. WWF har låtit många av oss förstå att vi använder mer än en planet! Globalt använder vi 1,5 planeter. Skulle alla leva som vi gör i Sverige skulle 3,3 planeter behövas (WWF). Läs mer

Produktions-receptionsmodellen

Försöker läsa på om produktions-receptionsmodellen eftersom denna modell ska användas vid analysen av den fjärde uppgiften, en lärsituation (mitt bidrag). Är det så ”enkelt” att sändaren/producenten tolkar sitt budskap på ett sätt, medan mottagaren eventuellt tolkar budskapet på något annat sätt. Riktigt så enkelt är det inte alltid. Den 12 maj 2014 fick jag lära mig att produktions-receptionsmodellen (som i detta sammanhang är en intern modell på Malmö högskola!?) ska tolkas med hjälp av begreppen denotation och konnotation. Där denotation är en beskrivning av något (här en film) med så lite tolkningar och värderingar som möjligt (skulle kanske även kunna uppfattas som bokstavlig eller ursprunglig betydelse). Därefter tolkas filmen, konnotation, dvs dess  kulturella och symboliska betydelse och tolkning sätts i fokus. Här får mottagarens personliga seende komma fram. Hur upplever mottagaren filmen? Mer om hur man analysera en kommunikation enligt en receptionsmodell nedan.

För att analysera kommunikation kan man även använda sig av Stuart Halls receptionsmodell om encoding och decoding. Denna receptionsmodell ser på kommunikation som en dynamisk process där både producent-(encoding) och mottagarperspektivet (decoding) behandlas ingående. Halls receptionsmodell har drag från både semiotik och diskursanaly (McQuail 2005:73).  (Berg & Ryde (2010, s 18) Felix – förstärkning av ett varumärke: En receptions-och innehållsanalys av reklamkampanjen ”Var dag) Läs mer

Video som gestaltar lärande

Vi skulle presentera en video som gestaltar en lärsituation inom kursen Digitala medier och lärande. Kursare har bidragit med spännande bidrag som visar hur olika lärande kan gestaltas. Vi har fått se tjej som lär sig dansa med hjälp av ett ”spel”, små barn som tränar, lär sig hoppa med mera, en kille som pluggar genom att lyssna på vide och anteckna på dator och i block med mera. Det som jag fann lite nerverande var att i och med att filmerna skulle visas via itslearning såg det ofta ut så här: Läs mer