Etikettarkiv: dmlkurs

Spel för tjejer och killar

Tjejer och killar spelar lite olika spel. Jag tittade i kursare Johans Kristianssons medieundersökning och fann följande talande (nästan lite övertydlig) bild: Läs mer

Annonser

Design för lärande

Försöker sätta mig in i kärnan i lärandemodellen ”Design för lärande” som modellen beskrivs i Selander & Kress (2010) Design för lärande:

Selander & Kress (2010) Design för lärande

Selander & Kress (2010) Design för lärande

Läs mer

Reflektioner efter att ha undervisat på komvux om ekologiska fotavtryck

De flesta reflektionerna efter att ha undervisat på gymnasium om ekologiska fotavtryck idag har jag i en annan blog: ekologiskfot.wordpress.com. Kopplat till denna kurs så kan sägas att vi kombinerade traditionell digitalt bildspel (powerpoint) med att visa tre korta filmer (numera kan man ju ”spränga in” filmerna i powerpointpresentationen). Hela upplägget när Svalorna berättar om ekologiska fotavtryck och miljörättvisa är workshop.

Jag är imponerad av anslaget som Svalorna har, när de helt frankt säger att det ska vara ett workshop, på så sätt säger Svalorna att alla ska vara med och diskutera. Idag gick det bra, det var fem elever och en engagerad NO-lärare. Läs mer

Marie Leijon

Kul och intressant att ikväll träffa Marie Leijon och höra henne berätta om Design för lärande:

Föreläsningen levandegjorde innehållet i Selander & Kress (2010) Design för lärande:

Selander & Kress (2010) Design för lärande

Selander & Kress (2010) Design för lärande

Jag har tidigare, den 10 dec 2013, varit i kontakt med Marie Leijon. Det var när hon för Skoverket under hösten 2013 utvärderat hur andra utvärderat  flippat klassrum:
Från: Kent Lundgren
Datum: 10 december 2013 11:28
Ämne: Din analys av flippat klassrum – ”Flippade klassrum har både för- och nackdelar”
Till: Marie Leijon – Mah – utvärderat flippat klassrum
Hej,

Tack för din analys och utvärdering av flippat klassrum som på Skolverkets hemsida fått titeln ”Flippade klassrum har både för- och nackdelar
Tycker kanske det är lite konstigt rubrik, ”Flippade klassrum har både för- och nackdelar”. Nackdelarna verkar främst bygga på två påståenden i Freeman Herreid & Schiller (2013) artikel (mer om Freeman et al artikel), 1) Det är svårt för lärare att göra bra videor och 2) att elever ”måste göra något hemma”:  ”Students new to the method may be initially resistant because it requires that they do work at home rather than be first exposed to the subject matter in school. Consequently, they may come unprepared to class to participate in the active learning phase of the course.”
En tredje nackdel som kommer fram i din artikel är: ”Studenterna i det flippade klassrummet hade större svårigheter att förstå kursstruktur och uppgifter...” En lösning på detta ev problem som jag tror många lärare redan tänkt på är koppla flippat material till en blogg (eller liknande tjänst) där just kursstrukturen visas. En interaktiv blogg kan vidare öppna upp för en dialog (i Sokrates och Vygotskijs anda). Skulle vara intressant att höra dina tankar…
Men återigen tack för utvärdering av flippat!, det behövs utvärderingar av metoden. Känner du till några andra svenska utvärderingar?

Medieundersökning1

Här undersöks vitt och brett olika digitala mötesplatser där barn och unga rör sig (Se den kortare medieundersökningen här). Nedan visas Youtube-klipp av Minecraft (andra möjligheter hade varit Facebook, Moviestar Planet etc.). Jag har intervjuat barn om deras vanor för att få en inblick i vad de själva gillar att göra på internet eller i andra medier. Saker jag funderade på att undersöka:

  • Finns det ställen där man lägger upp bilder? Bildbehandlar man dessa?
  • Vilken teknologi används? Mobilkamerabilder, webbkamera eller andra tekniker?
  • Hur är dessa platser eller miljöer formgivna?
  •  Hur framställs/framställer sig barn och unga här?
  • Vad gör man här?
  • Vem och vad får synas här?
  • Hur skulle du som pedagog kunna använda dig av dessa ställen? Vad är den pedagogiska vinsten?
  • Finns det andra intressanta ställen ur en pedagogisk synvinkel? Leta efter dem. Läs mer