Etikettarkiv: flippat

Flippat!, för vem?

Är mycket inne på flippat, dvs att man (ofta elever, men även andra) ska kunna ta del av en lektion/workshop (så pass mycket att deltagaren vet vad lektionen/workshopen, ska handlar om, och förhoppningsvis vet så mycket att man har en eller flera frågor kring det som ska diskuteras; mer om flippat).

Jag undervisar ibland i Svalornas regi om ekologiska fotavtryck och miljörättvisa. Då träffar man bara varje klass en gång under ung två timmar. För att förbereda både oss som ska hålla i workshopen (ofta är vi två ute samtidigt, så det blir en del som ska delas och synroniseras) och förhoppningsvis de elever som vi träffar, har jag lagt upp tanken med workshopen på http://ekologiskfot.wordpress.com/workshop/. Tanken är att elever (och lärare!?) ska titta på text, powerpoint och/eller video (jag har även spelat in tanken med workshopen under ung 20 min) innan. Ärligt talat så har nog inte så många tittat på blogg, powerpoint eller video, innan lektion/workshop (har dock precis börjat med att jobba tillsammans med Svalorna). Även när jag praktiserade som gymnasielärare under hösten 2013 var det inte lätt att få tanken med flippade lektioner/workshop att slå rot hos lärare och elever (men skam den som ger sig…).

Kan även ”försök” till att, ”använda mediet i undervisningen”, dvs video som pedagogisk resurs, räknas in i denna uppgift? Har följt kurskamraters tankar kring ”video som pedagogisk resurs”.

Annonser

Lektion.se

Har upptäckt lektion.se där lärare kan lägga upp sina lektioner för att på så sätt dela med sig (mer om lektion.se, samt mer om liknande verktyg). Har testat tjänsten ”fullt ut” genom att själv lägga ut två lektioner. En som handlar om ekologiska fotavtryck:

Lektion upplagd på lektion.se

Lektion upplagd på lektion.se

Läs mer