Etikettarkiv: investeringskalkylering

Investeringskalkylering – internränta

Internräntemetoden är egentligen samma sak om nuvärdesmetoden. Vi söker den kalkylränta när summa nuvärde, kapitalvärde, investeringsmarginalen = 0 (dvs den ränta som gör att investeringen går precis ihop). Det är internräntan. Låt mig visa metoden genom att räkna ett tal, 23:9a, 23:9b. Excelarket finns här. Läs mer

Annonser

Investeringskalkylering – Nuvärde

Investeringskalkylering – Nuvärdesmetoden

Torsdagen den 17 oktober började jag gå igenom Investeringskalkylering med fokus på Nuvärdesmetoden för ekonomer i åk 3.  Till vår hjälp har vi boken: Albertsson, Lindstrand och Lundqvist (2000) Finansiering och kalkylering, kap 23 (s 142-145).

Nedan visas ett exempel på investering som finns i boken på sid 134, 136, 138 och 143. Ett företag investerar 8 Mkr år 0 och har ett betalningsöverskott på 2 Mkr under 7 år, och en kalkylränta på 12 %. Läs mer

Investeringskalkylering med fokus på Pay-off-metoden

Torsdagen den 10 oktober började jag gå igenom Investeringskalkylering med fokus på Pay-off-metoden för ekonomer i åk 2.  Fortsatte med detta onsdagen den 16 oktober. Till vår hjälp har vi boken: Albertsson, Lindstrand och Lundqvist (2000) Finansiering och kalkylering, kap 19, 20 och 21 (s 125-138). Under den första lektionen den 10 oktober introducerades investeringskalkylering. Under denna (korta) genomgång blev det dock klart att det kan vara lämpligt att gå igenom begreppet inflation innan man går igenom investeringskalkylering. Läs mer