Etikettarkiv: kalkylering

Investeringskalkylering – Nuvärde

Investeringskalkylering – Nuvärdesmetoden

Torsdagen den 17 oktober började jag gå igenom Investeringskalkylering med fokus på Nuvärdesmetoden för ekonomer i åk 3.  Till vår hjälp har vi boken: Albertsson, Lindstrand och Lundqvist (2000) Finansiering och kalkylering, kap 23 (s 142-145).

Nedan visas ett exempel på investering som finns i boken på sid 134, 136, 138 och 143. Ett företag investerar 8 Mkr år 0 och har ett betalningsöverskott på 2 Mkr under 7 år, och en kalkylränta på 12 %. Läs mer

Annonser

Variant på uppgift 8:2, med nya indata, Knytte och Mulle

Torsdag den 3 november går jag igenom en variant på uppgift 8:2 i kalkylering för årskurs 3. Vi använder samma uppställningsmall som till uppgift 8:2. Det är dock ett annat företag, AB SitNer, därmed andra indata (kostnader och antal som ska tillverkas).

AB SitNer tillverkar två typer av leksaker, som trots sitt udda utförande ändå nått en viss framgång på marknaden. De heter Knytte och Mulle. Namnen markerar vilken målgrupp respektive produkt vänder sig till. För nästa år räknar man med att tillverka 5000 st Knytte och 10000 Mulle. Det ger upphov till följande direkta kostnader.

Läs mer

AB SitUp stärker konkurrensmusklerna (uppgift 8:2)

Den 2 okt håller jag min första VFU undervisning. Undervisningen gäller kalkylering, beräkning av tillverkningskostnad, självkostnad etc för årskurs 3. Första konkreta uppgiften, AB SitUp stärker konkurrensmusklerna (uppgift 8:2), enligt nedan:

AB SitUp tillverkar två typer av muskelstärkare, som trots sitt ganska enkla utförande ändå nått en viss framgång på marknaden. De heter Lui och Elle  namnen markerar vilken målgrupp respektive produkt vänder sig till. För nästa år räknar man med att tillverka 10000 st Lui och 20000 Elle. Det ger upphov till följande direkta kostnader.

Läs mer