Etikettarkiv: workshop

Workshop2 på Östratornskolan i Lund

Förberedde den 9 april en ny workshop för en årskurs sju på Östratornskolan i Lund den 10 april (hade en workshop den 8 april i en annan klass, intressant att ”samma” upplägg kan bli så olika, mer om detta nedan). Denna gång tillsammans med Frida som redan gjort en bra presentation . Jag la bara till lite bilder i presentationen.

Ett nytt moment denna dag var att vi arbetade med ARS verktyget Voto.se:

Voto quiz: ekologiska fotavtryck

Voto quiz: ekologiska fotavtryck

Läs mer

Annonser

Workshop1 på Östratornskolan i Lund

Förbereder mig för för workshop imorgon på Östratornskolan i Lund.

Östratornskolan i Lund

Östratornskolan i Lund

Denna gång blev det kort förberedelsetid, knappt en halvdag, men jag är inte orolig, eftersom jag har starkt stöd från en förste informatör på Svalorna som är van vid att tala inför skolklasser.

Jag läser till min glädje att Östratornskolan är en ekologiskt anpassad skola! Man kan bland annat läsa på deras hemsida: Läs mer

Planering av undervisning/workshop

Sitter och planerar en workshop (undervisning som syftar till att få till grupparbeten…) den sista mars på en gymnasieskola. Det här med att göra något tillsammans är mest en styrka, men det kräver en hel del koordinering. När man i Svalornas regi går ut på gymnasieskolor för att informera om ekologiska fotavtryck, hållbarhet och miljörättvisa så kan man ofta välja om man ska vara själv eller två som håller i undervisningen/workshopen. Jag har hittills sett att vi är två stycken som håller i en workshop (här reflektioner efter en tidigare workshop i feb 2014). För att få till en bra planering av workshopen så börjar man ofta med mailkonversation. Först med en person på Svalornas kontor som håller i koordineringen, sedan med den person som man ska hålla undervisningen tillsammans med. Sedan försöker man planera in en träff irl, men som ni vet kan det vara svårt.  Nu några ord om det arbete som ligger ”över” det konkreta planerandet av en lektion/workshop i och med att går nätkursen ”Digitala medier och lärande”.

Läs mer

Reflektioner efter att ha undervisat på komvux om ekologiska fotavtryck

De flesta reflektionerna efter att ha undervisat på gymnasium om ekologiska fotavtryck idag har jag i en annan blog: ekologiskfot.wordpress.com. Kopplat till denna kurs så kan sägas att vi kombinerade traditionell digitalt bildspel (powerpoint) med att visa tre korta filmer (numera kan man ju ”spränga in” filmerna i powerpointpresentationen). Hela upplägget när Svalorna berättar om ekologiska fotavtryck och miljörättvisa är workshop.

Jag är imponerad av anslaget som Svalorna har, när de helt frankt säger att det ska vara ett workshop, på så sätt säger Svalorna att alla ska vara med och diskutera. Idag gick det bra, det var fem elever och en engagerad NO-lärare. Läs mer