Kategoriarkiv: Lektion

Testlektion – på sju minuter

Här presenteras min testlektion, inom uttagningen till lärare inom projektet Teach for Sweden, Den uttagning som jag är med på kommer att genomföras onsdag den 11 februari 2015 i Malmö. Testlektionen ska enligt riktlinjerna vara på sju minuter. Lektionen är inom ämnet teknik. Ett ämne som enligt Skolverket ska bidra till: ”elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter. Genom ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bl a värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.” (källa, Skolverket).

Jag har valt att säga något om Sveriges elenergiförsörjning, med fokus på vindkraft och kärnkraft. Lektionsplaneringen där bakgrund och syfte med lektionen står. Lektionsplanering på en sida.

Lektionen nedan är på fem minuter, plus två minuter som berör två anslutande frågor (en del kallar det Exit Ticket) via Voto.se  (gå direkt till dessa två frågor via länken: voto.se/vindkraft). Nedan en inspelning av lektionen (ver1, ver2, ver3):

Med hjälp av frågor i slutet av en lektion är det möjligt att få feedback rörande både vad elever tycker i olika frågor (exempelvis: om de gillade upplägget, om de fördrar det ena eller det andra) och rena faktafrågor. Ovan har jag gett exempel på båda sorterna av exit ticket.  Genomförs dessa frågor så att alla elever har möjlighet att svara på ett enkelt sätt är det lättare att planera nästa lektion!

Kommentar mottages tacksamt!

Annonser

Workshop1 på Östratornskolan i Lund

Förbereder mig för för workshop imorgon på Östratornskolan i Lund.

Östratornskolan i Lund

Östratornskolan i Lund

Denna gång blev det kort förberedelsetid, knappt en halvdag, men jag är inte orolig, eftersom jag har starkt stöd från en förste informatör på Svalorna som är van vid att tala inför skolklasser.

Jag läser till min glädje att Östratornskolan är en ekologiskt anpassad skola! Man kan bland annat läsa på deras hemsida: Läs mer

Planering av undervisning/workshop

Sitter och planerar en workshop (undervisning som syftar till att få till grupparbeten…) den sista mars på en gymnasieskola. Det här med att göra något tillsammans är mest en styrka, men det kräver en hel del koordinering. När man i Svalornas regi går ut på gymnasieskolor för att informera om ekologiska fotavtryck, hållbarhet och miljörättvisa så kan man ofta välja om man ska vara själv eller två som håller i undervisningen/workshopen. Jag har hittills sett att vi är två stycken som håller i en workshop (här reflektioner efter en tidigare workshop i feb 2014). För att få till en bra planering av workshopen så börjar man ofta med mailkonversation. Först med en person på Svalornas kontor som håller i koordineringen, sedan med den person som man ska hålla undervisningen tillsammans med. Sedan försöker man planera in en träff irl, men som ni vet kan det vara svårt.  Nu några ord om det arbete som ligger ”över” det konkreta planerandet av en lektion/workshop i och med att går nätkursen ”Digitala medier och lärande”.

Läs mer

Marknadsundersökning

Nedan något om marknadsundersökning som är en del i Ungt Företagande (presentation av mina lektioner).

Innan man gör en marknadsundersökning bör man noga fundera på 1) varför man ska göra en marknadsundersökning,  vilket är det problem som vi vill utreda; söker ni fakta?, söker ni förklaringar?, eller vill ni förutsäga något? I vårt fall kanske ni vill undersöka om andra kan se det behov som ni kan se. Ni vill kanske undersöka om er produkt (vara eller tjänst) verkligen fyller något behov på marknaden. 2) Därefter bör ni fundera på vem och hur många ni ska fråga. 3) Därefter hur undersökningen ska gå till, enkät eller personliga intervjuer? Hur ska frågorna formuleras. Hur ska frågorna testas? Hur ska svaret presenteras (rapport, OH bilder, diagram, demonstration, kollage eller paneldebatt). (Som ni ser så liknar frågorna, varför, vem och hur de frågor som ska besvaras i en affärsidé.  I en affärsidé ingår även vad (produkten, var (plats) och prisfilosofi). Läs mer

Extra undervisning inom UF

Extra undervisning inom Ung företagsamhet (UF, mer om UF) för åk 2, Entreprenörskap och företagande, BP12B (Natacha Daghouzs klass). Min UF profil

Alla uppgifter/förutsättningar ska enligt Natacha finnas uppladdade på Progress:  Kursplanering (1 sida), Presentation av UF upplägg (13 sidor),  Checklista, När ni säljer tjänster (vill ha lön), Tullverkets information vid import av varor (2 sidor) samt Lagar och reglerjuridik (16 bilder). Läs mer